cropped-cropped-DSC_5651-1-3-1024x239

Muzeum Regionalne w Wągrowcu jest instytucją kultury samorządu Miasta Wągrowiec. Podstawowym zadaniem Muzeum jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie muzealiów związanych z historią, etnografią i archeologią regionu. Muzeum prowadzi również działalność edukacyjną i naukowo-nadawczą.

Przeszłość – jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.

(Cyprian Kamil Norwid)

W „Wangroviecianach” publikowane są opracowania dotyczące przeszłości miasta i regionu, zbiorów muzealnych oraz bieżącej działalności placówki. Autorami artykułów są pracownicy i badacze współpracujący z Muzeum.

Muzeum wydaje również opracowania publikowane poza serią: popularnonaukowe, naukowe, katalogi wystaw i promocyjne.

Zapraszamy do współpracy: badaczy, studentów, regionalistów.

Publikacje Muzeum Regionalnego w Wągrowcu można nabyć w siedzibie placówki:

ul. Opacka 15, 62-100 Wągrowiec.

Zakupy można również zrealizować wysyłkowo, po uprzednim skontaktowaniu się z Muzeum:

e- mail: muzeum@opatowka.pl

tel. (67) 268 59 11

Więcej informacji na temat Muzeum Regionalnego w Wągrowcu na stronie: http://www.opatowka.pl